Verschil met reguliere medicijnen

Reguliere medicijnen werken rechtstreeks stoffelijk: als scheikundige verbindingen werken ze door op de biologische processen in ons lichaam.
Homeopatische geneesmiddelen werken via de 'levenskracht'. Deze levenskracht is dat wat niet te zien en te meten is, maar ongrijpbaar, maar die wel het verschil uitmaakt tussen een levend mens met groei/opbouw/herstel en een levenloos lichaam met afbraak/verval.

Homeopatische middelen zijn sterk verdund, waardoor ze stoffelijk- lichamelijk g�en werking meer kunnen hebben. Ze zijn echter niet alleen verdund, maar ook bij elke verdunningsstap krachtig geschud en daarmee sterker geworden, ze hebben meer energie gekregen. Hierdoor be�nvloeden ze als onzichtbare en niet waarneembare maar heel specifieke trillingen ons eigen persoonlijke 'energieveld' van dat moment. Als het middel het goede passende middel is, wordt het energieveld van ons organisme, door Hahnemann de 'levenskracht' genoemd, gestimuleerd. Het is de l�venskracht die de ziekteverschijnselen produceert als reactie op een verstoring en het is ook deze kracht die het herstel voortbrengt. Lees ook onder het kopje 'homeopathie, wat het is en hoe het werkt' en de doorklikmogelijkheid: 'meewerken met de individuele herstelrichting.'

Terwijl in de gewone medische wereld vooral wordt ingegrepen op het stoffelijke vlak, kijken we in de homeopathie veel breder: ook de constitutie, het emotionele leven en de uiterlijke omstandigheden worden meegenomen. Er wordt uitgegaan van het menselijke organisme als levend geheel, deel uitmakend van ook 'het sociale organisme en de onstoffelijke dimensie. Het is niet nodig daarover beelden en opvattingen te hebben. Het is ook niet nodig het zelfs maar te geloven: ook voor baby's en dieren werkt de homeopathie goed (lees ook onder: ook voor dieren.)

Dat deze middelen werking hebben, strookt niet met onze dagelijkse manier van denken, en hebben wetenschappers ook nog niet bevredigend kunnen aantonen en verklaren. Toch is het al twee eeuwen steeds weer opnieuw de ervaring dat de middelen wel degelijk effect hebben. Sceptici beweren vaak dat homeopathie alleen werkt als placebo-effect, en des te meer naarmate iemand er meer in gelooft. Als dit zo zou zijn, zou homeopathie echter niet kunnen werken bij baby's en dieren. Juist baby's en dieren reageren vaak snel op homeopathische middelen.

Homeopathie is geen geloof, of theorie. Alle middelkennis is opgebouwd uit systematisch onderzoek naar erv�ringen, naar het onderzoeken van wat m�nsen voelen na het innemen van de middelen. Ook zijn genezingen door middelen een bron van wat we weten over de werking van de middelen. Het is heel fijn dat er geen dierproeven voor nodig zijn geweest, of proeven op onwetende of arme mensen in de derde wereld. Alle proeven zijn gedaan door gemotiveerde homeopaten en belangstellenden.
En het is zo jammer dat er nauwelijks onderzoeksgeld ter beschikking is voor de homeopathie. Er zouden zoveel meer mensen nog baat bij kunnen hebben als nog meer middelen systematisch getest konden worden. Ook is er altijd behoefte aan het ordenen en toegankelijk maken van de gegevens.

De homeopathie werkt niet in de eerste plaats stoffelijk, maar de middelen prikkelen in ons organisme het levende vlak, prikkelt de levenskracht, (of te benoemen als het etherlichaam, het energieveld), het aanwezige zelfherstellende vermogen. Ons organisme is namelijk geen dode verzameling chemische verbindingen en reacties, maar een levend geheel dat groeit, zich opbouwt en actief naar evenwicht zoekt.
Veel van de medicijnen uit de gangbare geneeskunde zijn gericht op het opheffen van klachten, maar verstoren daarbij op langere termijn vaak de eigen gezondheid. Homeopathie geneest door het aanzetten van het lichaam tot actief herstel. Dat kan homeopathie vaak bewerkstelligen door een prikkel te geven die sterk verwant is aan de ziekte zelf.

We kennen allemaal de activiteit van ons lichaam doordat het steeds een tegenreactie produceert op invloeden van buiten. Lees ook onder 'meewerken met de natuurlijke herstelrichting, onder: hahnemann en de grondlegging). En deze actieve reactiekracht maakt tegelijk dat je van drugs en ook van gangbare medicijnen al gauw steeds meer nodig hebt of er verslaafd aan raakt, want de actieve reactie op het medicijn is juist dat wat je ziekte al was.

Om de mensen niet te vergiftigen maar juist een gen�zende prikkel te geven, zijn de homeopatische middelen 'gepotentieerd': op gestandaardiseerde manieren steeds geschud en verdund.

Bereiding van homeopatische geneesmiddelen

In de homeopathische apotheek worden de verschillende stoffen opgelost in alcohol, of eerst in een vijzel verwreven in melksuiker en dan daarna in de alcohol opgelost. Deze oplossing wordt dan verder met water verdund en geschud.
Dit proces van schudden en verdunnen wordt 'potentieren' genoemd: 'kracht geven'. Daarna worden melksuikerkorreltjes met het middel doordrenkt.