Hahnemann en de grondlegging

Samuel Friedrich Hahnemann leefde van 1755-1843, in Duitsland, en aan hem hebben we de homeopathie te danken. Toen Hahnemann wilde weten waarom kinine werkte tegen malaria is hij dat gaan uitproberen door het zelf in te nemen. Het leek door de kinine wel of hij malaria had. Dat was precies wat kinine juist kon genezen. Hij vond dit zo interessant dat hij veel meer proeven met het innemen van middelen is gaan doen. Eerst deed hij het alleen zelf en later met anderen samen. Heel nauwkeurig hielden ze bij wat de effecten waren. En zo ontdekten ze dat het 'gelijkende geneest' niet toevallig alleen voor kinine opging, maar dat het een algemeen geldige wet was.
Door zeer nauwkeurig onderzoek en heel systematische verslaglegging daarvan heeft Hahnemann een enorme rijkdom van gegevens over middelen en hun werking opgebouwd. Nog steeds wordt dit onderzoek in homeopatische kring voortgezet. En aan de systematisering en het makkelijker toegankelijk maken van de gegevens is na hem ook hard gewerkt. De komst van de computer heeft dit makkelijker gemaakt.

Hahnemann was arts en apotheker en vertaler van medische werken. Als een van de eersten heeft hij, toen het nog normaal was dat zieken in bedompte ruimtes lagen en mensen niet gewoon waren steeds hun handen en gereedschappen schoon te maken, nadruk gelegd op het belang van licht en lucht en van hygi�ne. Verder was hij erg ontevreden met de resultaten van de medische praktijken van zijn tijd, zoals herhaalde aderlatingen en het toedienen van hoge doseringen kwik. Daarom heeft hij zijn artsenwerk opgezegd en is zich gaan concentreren op het vertalen van medische werken. Ondertussen bleef hij ontevreden over de prestaties van de artsen en dacht hij over betere manieren, want hij had sterk het gevoel dat als er in de schepping ziektes voorkwamen, er in diezelfde schepping ook geneesmogelijkheden moesten zijn. In zijn termen: "als de Schepper ziekten heeft geschapen, dan moet hij ook manieren hebben geschapen om deze te genezen".

Bij zijn vertaalwerk las hij een verklaring over de werking van kinine als malariamedicijn tegen. Hij vond dit geen geloofwaardige verklaring en nam zelf de proef op de som door kinine in te nemen. Als gevolg kreeg hij verschijnselen die hij herkende van zijn eigen eerdere malaria-ervaring. Dat was de eerste aanwijzing van het principe van 'het gelijkende geneest'. Door veel proeven te doen, eerst op zichzelf en later met anderen samen, bleek dit principe algemeen op te gaan en heeft hij de homeopathie verder opgezet en uitgewerkt. Om de verergeringen die hij eerst met zijn middelen teweegbracht te voorkomen, is hij vervolgens het principe van verdunnen en schudden gaan uitwerken.
Homeopathie is dus geen geloof en ook geen zweverig resultaat van giswerk of theorie, maar het is erv�ring. De homeopathie is helemaal opgebouwd uit systematisch onderzoek naar ervaarbare gevolgen van het innemen van de middelen.
Omdat m�nsen al deze proeven doen is homeopathie dierproefvrij. Bijkomend voordeel is dat er daardoor ook geen vertaalslag en gok gemaakt hoeft te worden vanuit laboratorium-dier-proeven naar het menselijk organisme. Bovendien gebeurt het vrijwillig en niet zoals door de farmaceutische industrie door dierlijke slachtoffers en soms ook ongewild door mensen in de derde wereld. Er zijn geen grote financi�le belangen mee gemoeid.

Voor meer informatie: www.nvkh.nl ofwww.vereniginghomeopathie.nl.