Mijn werkwijze

Als u bij mij op consult komt, dan:

  • Wordt er goed naar u geluisterd, en is dit behalve nodig voor het vinden van het middel, vaak ook verhelderend voor uzelf
  • Krijgt u ofwel een recept ofwel een middel toegestuurd, doorgaans na een paar dagen
  • En is er voor het vervolgconsult nog een keer telefonisch of e-mailcontact

Een consult duurt bij mij meestal van één tot anderhalf uur. Maar acute eerste hulp-problemen kunnen ook kort en telefonisch, alleen heeft u dan het middel daarmee nog niet. Misschien hebt u dat in huis, anders moet het nog op de post of worden opgehaald.

In het consult wordt er aandachtig en zorgvuldig naar u geluisterd. Het is van belang om te horen wat de klacht is, de lichamelijke pijn en andere gevoelens en wat bijkomende verschijnselen zijn. Het is belangrijk om te weten waar u last van heeft. Ook wordt breder gekeken naar de algemene lichamelijke gesteldheid en naar belangrijke levenservaringen en de manier van in het leven staan, als ook karakter en naar waar u op dit moment in uw leven 'tegen aanloopt'.

Hoewel de eerste bedoeling van het consult is om het passende middel te vinden, is zo'n gesprek ook vaak op zichzelf al verhelderend en betekenisvol. Bovendien kan het een opluchting zijn om, ook in moeilijk te verklaren klachten, serieus genomen te worden. Het kan daarnaast voorkomen dat het gesprek deels een therapeutisch of coachings-karakter krijgt. Dan gebruik ik o.a. het model van de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Daar heb ik ook trainingen voor gevolgd.

Mijn werkwijze is zo dat ik na het consult de gemaakte aantekeningen uitwerk en eruit destilleer wat ik als belangrijk naar voren zie komen. Dan zoek ik welke middelen daarbij passen en kies er 1 middel uit waarvan ik denk dat het het beste kan helpen. Dit kunt u bestellen ofwel wordt u toegestuurd. Het middel kan een korrel zijn of een flesje met druppels. Een beschrijving van de manier van innemen krijgt u erbij.

Kort na inname van het middel is er even kort telefonisch of e-mailcontact om de eerste reactie op het middel te horen. Ook tussendoor kan gebeld of gemaild worden, als er vragen of onduidelijkheden zijn.

Informatie over 'geweldloze communicatie':