De tarieven en de vergoedingsmogelijkheid

De tarieven:

90,00 E voor het 1e consult
65,00 E voor vervolgconsulten van volwassenen en 1e consult van kinderen t/m 15 jaar
50,00 E voor vervolgconsulten van kinderen en consulten van dieren
25,00 E voor acute en/of korte telefonische consulten
5,00 E voor alleen een middel (komt u het zelf afhalen, dan is het 2,50 E)

Afhankelijk van uw verzekering kunt u de kosten of een deel ervan terugkrijgen.
Mochten de kosten te hoog zijn voor uw financiële draagkracht, laat dit geen reden zijn om niet op consult te komen. Dan zijn aanpassingen mogelijk.

Een verzekering afsluiten met goede voorwaarden, ook mbt homeopathie? De Vereniging Homeopathie heeft onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen en heeft een collectieve zorgverzekering met goede voorwaarden af kunnen sluiten, tegen een aantrekkelijke premie. Een lidmaatschap van de Vereniging Homeopathie is noodzakelijk voor het afsluiten van dit collectief.
Zie hiervoor: http://www.kvhn.nl/over-homeopathie/zorg--verzekering.