Mijn opleiding en registratie

Als scholing in de homeopathie heb ik eerst een paar jaar de homeopathie-opleiding gevolgd aan een instelling waar ook antroposofie gegeven werd. Naast het vak homeopathie deden we waarneemoefeningen, verdiepten we ons in onze eigen biografieën, kregen we zingen en schilderen en last but not least: werkten we op het land. Op het terrein van de school was nl ook een biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf.

Toen deze opleiding ophield te bestaan heb ik mijn homeopathie-onderwijs afgerond aan een 'gewone' opleiding, het voormalige Kentcollege in Meppel, tegenwoordig de Academie voor Klassieke Homeopathie (www.academievoorklassiekehomeopathie.nl). Daarna kon ik een praktijk opgezetten die erkend en geregistreerd is door de beroepsvereniging NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten.

Jaarlijks volg ik bijscholingen en ik zit in twee overleggroepen met collega-homeopaten. Met elkaar bestuderen we bepaalde onderwerpen of groepen middelen, bespreken we onze middelkeuzes voor patiënten in moeilijke gevallen en ook regelen we de waarneming tijdens vakanties. Mijn registratienummer bij de NVKH is: 06-0395.

Belangrijke instanties en organistaties

Ik val onder het TCZ tuchtrecht en ben opgenomen in het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg.
Zie: www.rbcz.nu en www.tcz.nu.

De beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben is: de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, de NVKH.
Zie: www.nvkh.nl.

Voor eventuele klachten en geschillen ben ik via mijn beroepsvereniging NVKH aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil. Zie www.quasir.nl en www.zorggeschil.nl.

Zie ook verenigingen van belang voor de homeopathie (onder 'Tarieven en vergoeding').